Съхранение, управление и обработка на зърнени култури - "Агроконсулт" ЕООД.

За нас

„АГРОКОНСУЛТ” ЕООД, Стара Загора предоставя инженерни решения за сигурно и ефикасно съхранение, управление и обработка на зърнени култури.

През годините, поради спецификата на селското-стопанство в България, компанията е принудена да разнообрази предлаганите услуги, които да гарантират нейната стабилност и растеж.

АГРОКОНСУЛТ се ангажира да предостави на своите клиенти най-качественото селскостопанско оборудване, на конкурентни цени, осигурявайки изключителни нива на обслужване.

В същото време, целта ни е да увеличим нашият дял на Българския селско-стопански пазар и да продължим да разширяваме гамата от предлагано оборудване.

StorageIrrigationCultivation

Информация за контакти

АГРОКОНСУЛТ ЕООД
6000 Стара Загора
ул. "Кольо Ганчев" 33, ет. 7
Тел +359 42 60 40 26
Факс +359 42 60 40 27
Email agroconsultsz@mbox.contact.bg