Съхранение, управление и обработка на зърнени култури - "Агроконсулт" ЕООД.

Животновъдство

Чрез своята дъщерна компания "П и С Системи", АГРОКОНСУЛТ предоставя на Българските фермери пълен инженеринг в областта на животновъдството:

Консултации – консултира при избора на печеливш бизнес в животновъдството.

Проектиране – проектира ферми и разработва технологии за отглеждане на говеда, овце, свине и птици (бройлери-угояване и кокошки-носачки). Проектите се изготвят от лицензирани проектант-технолози и конструктури, и с тях може да се кандидатства за финансиране пред ДФ “Земеделие”, Български и Европейски фондове, банки и др.

Доставка на технологично оборудване за животновъдството - фирма  “П и С СИСТЕМИ” ЕООД е представител за България на следните фирми-производители на оборудване в животновъдството:

 • Tigsa (Испания) – производител на автоматични системи за хранене и поене на свине и птици; оборудване за свиневъдството; http://www.tigsa.com/home.asp
 • EXAFAN (Испания) – производител на автоматични системи за вентилация, охлаждане и отопление за свиневъдството, птицевъдството, говедовъдството и зайцевъдството; http://www.exafan.com/en/index.php
 • EXAPIG (Испания) – производител на оборудване за свиневъдството; http://www.exafan.com/en/productos.php?accion=cambioProducto&producto=6&es_grupo=1&ascendencia=0&linea=2
 • EXAFEED (Испания) – производител на оборудване за фуражни цехове; http://www.exafan.com/noticias/En/catalogo%20varimix%20INGLSweb.pdf
 • Vencomatic (Холандия) – производител на автоматични системи за събиране и транспортиране на яйца (кокошки-носачки и родители за бройлери); http://www.vencomatic.com/en-GB/Home.cms
 • Hellmann Poultry (Германия) – производител на оборудване за клетъчно отглеждане на кокошки-носачки; http://www.hellmannpoultry.com/index.php/en
 • FAN Separator (Германия) – производител на автоматични системи за събиране, транспортиране и оползотворяване на тора от кравеферми, свинеферми и птицеферми; http://www.fan-separator.com/  
 • pulsFOG (Германия) – производител на обгазяващи машини за дизенфекция на животновъдни ферми, складове, оранжерии, хотели, открити площи, и др; http://www.pulsfog.de/index.php?id=9&L=0
 • KUBUS (Испания) – производител на оборудване и консумативи за изкуствено осеменяване на свине и зайци. http://www.kubus-sa.com/esp/

Монтаж и пуск на доставеното оборудване - фирма  “П и С СИСТЕМИ” ЕООД разполага с екип от монтажници, които изпълняват монтажа и пуска на доставеното оборудване.

Следгаранционно обслужване - фирма  “П и С СИСТЕМИ” ЕООД поддържа гаранционно и следгаранционно обслужване на доставеното и монтирано оборудване.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

 • “Яйца и птици” АД, гр. Мизия (проект по програма САПАРД) - 4 бр. сгради за оглеждане на кокошки-носачки;
 • “Меком” АД, гр. Силистра (проект по програма САПАРД) - 12 бр. сгради за отглеждане на свине;
 • “Птицекланица”, гр. Горна Оряховица - 1 бр. сграда за отглеждане на бройлери;
 • “Репродуктор по свиневъдство” АД, гр. Ямбол - 11 бр. сгради за отглеждане на свине;
 • “Агротайм” АД, гр. Исперих - 1 бр. сграда за отглеждане на свине
 • “Геострой” АД, гр. Ямбол (проект по програма САПАРД) - 1 бр. угоителен център за свине;
 • “Михаела 2000” ЕООД, с. Хан Аспарухово, обл. Стара Загора - 4 бр. сгради за отглеждане на свине;
 • Гр. Лом - 1 бр. кравеферма за 600 бр. дойни крави;
 • “Дакси” ЕООД, гр. Твърдица - 1 бр. свинеферма
 • ЗП“Светлана Бояджиева”, с. Опицвет (проект по програма САПАРД) - 1 бр. свинеферма (общо 7 бр. сгради);
 • “Михаела 2000” ЕООД, с. Хан Аспарухово, обл. Стара Загора - 1 бр. сграда за отглеждане на свине.

Информация за контакти

АГРОКОНСУЛТ ЕООД
6000 Стара Загора
ул. "Кольо Ганчев" 33, ет. 7
Тел +359 42 60 40 26
Факс +359 42 60 40 27
Email agroconsultsz@mbox.contact.bg